Onderscheidend beter zichtbaar!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing voor de website www.compleetweb.nl. Wanneer u gebruik maakt van deze website en/of via deze website aangeboden informatie gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het privacystatement.

Website gebruik

De weergegeven informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als aanvullende algemene informatie. Op de weergegeven informatie van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Aangezien Compleet Web met het samenstellen en het onderhoud van deze website op zorgvuldige wijze gebruik maakt van betrouwbaar geachte bronnen, kan Compleet Web niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.

Compleet Web kan niet garanderen dat de website ten alle tijde foutloos en/of ononderbroken zal functioneren. Wanneer u één van de producten of diensten afneemt van Compleet Web via deze website, bent u niet gegarandeerd van resultaat, daarnaast zullen de resultaten altijd verschillen per product of dienst. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wijst Compleet Web nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden in samenhang met producten en diensten.

Wanneer er sprake is van het weergeven van websites van derden, heeft dit niet tot betekenis dat de op of via deze site aangeboden ten alle tijden door Compleet Web worden aanbevolen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt, geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt doorverwezen, of die een verwijzing aangeven naar de website van Compleet Web. Wanneer u gebruik maakt van dergelijke links is dit voor uw eigen risico. De informatie die wordt weergegeven op dergelijke websites is door Compleet Web niet beoordeeld op redelijkheid, actualiteit, volledigheid en juistheid.

Gebruik van informatie

Compleet Web behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via aangeboden informatie op deze website. Daarnaast is het niet toegestaan om de weergegeven informatie van deze website te gebruiken voor andere doeleinden, zoals downloaden, kopiëren of op andere wijze openbaar te maken. Hiervoor dient u schriftelijke toestemming te verkrijgen van Compleet Web of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is echter wel toegestaan om de informatie van deze website voor eigen persoonlijk gebruik af te drukken en/of te downloaden.

Privacystatement

Bij het bezoeken van de website van Compleet Web worden anonieme gegevens verzameld, die worden enerzijds worden gebruikt voor anoniem, statisch onderzoek. Anderzijds om de website gebruiksvriendelijk en op voorkeuren van de bezoeker af te stemmen. Deze gegevensverzameling wordt onder meer toegepast door het gebruik van cookies. Wanneer u dit niet wenst, is er de mogelijkheid om deze instellingen te wijzigen in uw browser. Echter is de kans wel aanwezig, dat de website dan inhoudelijk en/of functioneel niet volledig beschikbaar is. De doorgifte en opslag van uw gegevens die via het internet worden toegepast zijn beveiligd door middel van gebruikelijke technieken.

Op deze website hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te voeren door het gebruik van het ‘’contactformulier’’. Deze opgestuurde gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand en optimaal beschermt via beveiligde servers die zich bevinden in een beveiligde computerruimte. De door u verzonden (adres) gegevens worden toegepast om u te benaderen voor hetgeen u heeft aangevraagd en om u te informeren over vergelijkbare diensten en aanbiedingen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail of post zijn. Compleet Web gaat uitermate betrouwbaar om met u persoonlijke gegevens en deelt deze niet met derden.

Wijzigingen voorbehouden

Compleet Web behoudt ten alle tijden het recht voor de of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van tekst van deze disclaimer en het privacystatement, te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder u hiervan op de hoogte te hoeven stellen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de website van Compleet Web weergegeven informatie, met inbegrip van de inhoudelijke weergave van de disclaimer is gewijzigd.

Toepassing van recht

Op deze website van Compleet Web en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer er een geschil plaatsvindt uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, zullen bij uitsluiting het geschil worden voorgelegd aan een hiervoor bevoegde rechter in Nederland.